Article ID : 00061550 / Last Modified : 29/03/2019

Làm thế nào để bật tính năng Bluetooth trong Windows 8

  Thưc hiện các bước sau để bật tính năng Bluetooth

  Quan trọng: Trước khi thực hiện quá trình này, tải về và cài đặt tất cả driver có sẵn, cập nhật hệ thống và các ứng dụng.

   

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) và góc phải màn hình, sau đó chọn Settings
   Image

   Lưu ý:  Phím Windows Logo + I kết hợp cũng sẽ hiển thị màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings , ở góc phải dưới, chọn Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings , nhấp vào thẻ Wireless.
  4. Trên thẻ Wireless , dưới Wireless devices, nhấp vào Bluetooth để bật tính năng thành On.
   Image